Dostępne książki:

Wydawnictwo WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)

(32)
Redakcja Wydawnictw WAT specjalizuje się w następujących publikacjach: skrypty, podręczniki, monografie, rozprawy habilitacyjne, materiały konferencyjne i inne opracowania służące potrzebom Akademii, a także w wydawaniu czasopism naukowych. Najbardziej znanym jest Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Biuletyn WAT) – najstarsze czasopismo naukowe wydawane przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Ukazuje się nieprzerwanie od 1952 roku. Czasopismo publikuje prace powiązane tematycznie z kierunkami wykładanymi na uczelni.

Oficyna wydawnicza WAT skupia się na publikacji prac z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, jak np.: matematyka, fizyka, elektronika, telekomunikacja, optoelektronika, mechanika, informatyka, chemia, logistyka czy technika wojskowa.