Dostępne książki:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

(274)
Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 jako uczelniana oficyna wydawnicza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematyka publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników Uczelni. Wśród publikacji Oficyny przeważają monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje platforma e-czasopism naukowych. Na której obecnie znajduje się 31 periodyków wydawanych przez Wydawnictwo UMCS. Niektóre Czasopisma UMCS zdobyły nagrody, jak np. Acta Humana, które w 2011 r. otrzymało nagrodę Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa” w kategorii „Publikacja roku”.