Dostępne książki:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

(1028)
W roku akademickim 1972/73 powołano w Uniwersytecie Łódzkim Dział Wydawnictw, którego zadaniem miało być opracowywanie i edycja uczelnianych prac naukowych, dydaktycznych i informacyjnych. W 1984 r. Dział został przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj jest to jedną z największych oficyn uczelnianych. Autorami publikacji są przede wszystkim pracownicy naukowi uczelni, ale także przedstawiciele nauki z innych ośrodków w Polsce i za granicą. Tematyka wydawanych książek dotyka przede wszystkim różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych nauk humanistycznych.

Wydawnictwo UŁ prowadzi wiele serii wydawniczych, z których każda skupia się na danej dziedzinie nauki lub konkretnym problemie, np. Byzantina Lodziensia, W poszukiwaniu idei XXI wieku, Projekt: Egzystencja i Literatura, Filmo!znawcy etc.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zajmuje się również redagowaniem i publikacją czasopism naukowych, do których należą m.in.: Acta Universitatis Lodziensis, Przegląd Nauk Historycznych, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne i wiele innych.