Dostępne książki:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

(78)
"Celem Wydawnictwa UEW jest upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników uczelni polskich i zagranicznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji."

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęło działalność w 1955 roku. Zakres tematyczny publikacji wydawnictwa mieści się w takich dyscyplinach naukowych jak: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz technologia żywności i żywienia. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki akademickie, skrypty oraz czasopisma naukowe. Do studenckich kół naukowych adresowana jest seria Debiuty Studenckie.