Dostępne książki:

Wydawnictwo UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

(348)
Działalność Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma już ponad sześćdziesięcioletnią tradycję. Od 1954 roku wydawnictwo publikuje dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, pedagogiki, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych i biologii. Wydawane są także serie, wśród nich np. przekłady tekstów autorów starochrześcijańskich, przekłady tekstów średniowiecznych filozofów i teologów, studia biblijne etc.

Oficyna wydawnicza UKSW również oferuje 22 tytuły czasopism naukowych. Książki wydawnictwa także można nabyć w Księgarnie internetowej UKSW.