Dostępne książki:

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

(35)
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej należy do agend specjalnych Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się wydawaniem recenzowanych naukowo książek, podręczników, monografii, skryptów oraz zeszytów naukowych. Autorami publikacji są pracownicy naukowi uczelni, dlatego tematyka wydawanych książek dotyczy przede wszystkim różnych dziedzin nauki, przede wszystkim nauk technicznych, a w mniejszym zakresie także nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk ekonomicznych i nauk fizycznych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zajmuje się również redagowaniem i publikacją czasopism naukowych, do których należą: Biotechnology and Food Science, Journal of Applied Computer Science, Mechanics and Mechanical Engineering, etc.

Książki wydawnictwa można nabyć w księgarnie oraz w formacie elektronicznym w Księgarnie internetowej Politechniki Łódzkiej.