Dostępne książki:

Wydawnictwo Placet

(56)
Wydawnictwo Placet zostało założone w 1991 w Warszawie. "Placet" - zgoda, przyzwolenie, z łac. też "podobać się" to przyjęta filozofia działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu - autorów, czytelników i rynku. Wydawnictwo specjalizuje się w książkach z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Placet wydaje wyłączne prace na poziomie akademickim, które mogłyby być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu kadr kierowniczych przedsiębiorstw.