Dostępne książki:

Wydawnictwo Nieoczywiste

(34)
"Nasz cel - wydawanie publikacji prezentujących wartościowe, niestandardowe, nowatorskie i „nieoczywiste” podejście do nauk społecznych."

Wydawnictwo Nieoczywiste powstało w 2015 roku w Warszawie. Specjalizuje się w publikacji polskich i zagranicznych autorów z szeroko pojętej dziedziny nauk społecznych – ekonomii, politologii, finansów, prawnych aspektów biznesu i ekonomii, włącznie z podręcznikami akademickimi i materiałami uzupełniającymi dla studentów.

Wydawnictwo Nieoczywiste przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics COPE – Committee on Publication Ethics). Publikuje monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki oraz upowszechniamy je w skali światowej.