Dostępne książki:

Wydawnictwo Naukowe Śląsk

(1)
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” zostało założone w 1992 roku w Katowicach przez takie instytucje jak: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Biblioteka Śląska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wydawnictwo Śląsk współpracuje z ośrodkami naukowymi po całym kraju, a także za granicą. Autorami wydawnictwa są wybitni pracownicy naukowi i specjaliści różnych dziedzin wiedzy. Corocznie wydawnictwo publikuje ok. 60 tytułów z zakresu nauk humanistycznych: historii literatury, pedagogiki, pracy socjalnej, filmoznawstwa, językoznawstwa, historii; a także z medycyny, nauk technicznych i socjologii. Książki Wydawnictwa Naukowego Śląsk dostępne w księgarniach po całej Polsce, mianowicie w Bielsko-Białej, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Raciborzu i t.d.

Wydawnictwo aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Śląsku oraz całej Polski m.in. zajmuje się organizacją spotkań z autorami, publikuje takie serie jak: Zaranie Śląskie, Profesjonalny Pracownik Socjalny, “Śląsk”. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny etc.