Dostępne książki:

Wydawnictwo KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

(401)
Lubelskie Wydawnictwo KUL, działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, powstało w marcu 2002 roku w miejsce Redakcji Wydawnictw KUL, która z Uczelnią była związana od 1957 roku. Kontynuując działalność wydawniczą RW KUL specjalizuje się w publikacji dzieł naukowych: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych.

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in.: Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks”, Nagrody miesięcznika „Nowe Książki”, Nagrody w Konkursie Prozatorskim im. Bolesława Prusa, Nagrody przyznawanej jest przez IPN, Telewizję Polską SA i Polskie Radio SA.

Wydawnictwo oferuje publikacje w wersji papierowej i elektronicznej, dlatego książki również można nabyć w Księgarni Uniwersyteckiej Fundacji Rozwoju KUL (Al. Racławickie 14, Lublin) czy w siedzibie Wydawnictwa (ul. Konstantynów 1H Lublin).