Dostępne książki:

Oficyna Wydawnicza Impuls

(85)
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls powstało w 1990 roku w Krakowie. Od tych czasów wydawnictwo opublikowało ponad 1300 książek z zakresu takich dyscyplin naukowych: psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii. W ostatnich latach zwiększeniu uległa liczba tytułów dotyczących różnych zagadnień pedagogiki specjalnej: pojawiły się książki traktujące o niepełnosprawności intelektualnej, dysfunkcji narządów ruchu, zespole ADHD, zespole Downa i edukacji integracyjnej.

Oficyna Wydawnicza Impuls współpracuje także z kilkoma znaczącymi fundacjami, których celem jest propagowanie świadomości na temat konkretnego problemu pedagogicznego czy psychologicznego. Pracownicy wydawnictwa biorą również udział w kilkudziesięciu konferencjach i seminariach rocznie na terenie całego kraju. Swoją misją Wydawnictwo Impuls widzi wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w ustawicznym kształceniu, w próbach zrozumienia rzeczywistości, zachodzących w niej i na świecie przemian, przygotowywaniu się do wyzwań współczesności, pokonywaniu barier, prezentowaniu tego, co nowe, twórcze, interesujące.