Dostępne książki:

Fundacja Ośrodka Karta

(107)
"Misją Ośrodka KARTA jest odkrywanie, chronienie, upowszechnianie historii widzianej z perspektywy wielu jednostek, w taki sposób, że historia staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę, wspiera pojednanie."

Fundacja Ośrodka KARTA jest niezależną organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, mającą na celu dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Ośrodek jest wydawcą kwartalnika Karta, ukazującego się od 1982 roku, prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną. Kolekcje fotograficzne zgromadzone w zbiorach Ośrodka Karta znajdują się w ramach istniejącego od 1996 r. Archiwum Fotografii - obejmuje ono ponad 300 tysięcy zdjęć z zakresu historii społecznej XX wieku, pochodzących z obszaru Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W Warszawie również się znajduje Księgarnia Ośrodka Karta.