Dostępne książki:

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

(6)
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie w roku 2004 zainicjowała serię naukową STUDIA O TEATRZE, której celem jest wydawanie teoretycznych, historycznych i krytycznych prac o tematyce teatrologicznej. W których teatr oraz performans traktowane są jako część rozległego pejzażu dzisiejszej kultury, ujmowane nie w izolacji, lecz w ścisłym związku z ich społecznym czy politycznym otoczeniem. Ambicją wydawcy jest publikacja książek, które stanowią ważki zapis kultury i sztuki lub są istotnym głosem w obszarze humanistyki.

Wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie Akademia Teatralna wydaje dwujęzyczne polsko-angielskie pismo internetowe "Polish Theatre Journal". Które jest poświęcone polskiemu teatrowi, choreografii i sztukom performatywnym. Ponadto Akademia wydaje tomy pokonferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe, zbiory wykładów.