Opis tytułu

Celem głównym publikacji jest dokonanie kompleksowej i wielopłaszczyznowej
analizy polityki Federacji Rosyjskiej wobec trzech państw Europy Wschodniej. Jednocześnie określone zostały cele szczegółowe, potrzebne do przedstawienia istoty i specyfiki badanego problemu. Do najważniejszych celów szczegółowych należy zaliczyć, po pierwsze, zdefiniowanie terminu „Europa Wschodnia” w ujęciu różnych dyscyplin naukowych – podejście wielodyscyplinarne;
po drugie, określenie specyfiki działań Rosji w stosunku do Ukrainy, Białorusi i Mołdawii na płaszczyznach: polityczno-militarnej, ekonomicznej i społeczno-kulturalnej.

Spis treści

Wykaz akronimów i skrótów . 7
Wstęp . . . . 9
Rozdział 1
Europa Wschodnia w przestrzeni polityki Federacji Rosyjskiej . 23
1.1. Zakres Europy Wschodniej jako przestrzeni
polityki Federacji Rosyjskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.1.1. Zakres Europy Wschodniej jako przestrzeni historycznej . 25
1.1.2. Zakres Europy Wschodniej jako przestrzeni geograficznej . 31
1.1.3. Zakres Europy Wschodniej jako przestrzeni gospodarczej . . . . . . . . 36
1.1.4. Zakres Europy Wschodniej jako przestrzeni kulturowej . 39
1.1.5. Zakres Europy Wschodniej jako przestrzeni politycznej . 42
1.2. Specyfika Europy Wschodniej jako przestrzeni
polityki Federacji Rosyjskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rozdział 2
Uwarunkowania polityki Federacji Rosyjskiej wobec państw
Europy Wschodniej . 75
2.1. Uwarunkowania historyczne . 76
2.2. Uwarunkowania polityczno-militarne . 93
2.3. Uwarunkowania ekonomiczne . 107
2.4. Uwarunkowania społeczno-kulturalne . 120
Rozdział 3
Koncepcje polityki Federacji Rosyjskiej wobec państw
Europy Wschodniej . 131
3.1. Interesy Federacji Rosyjskiej w państwach Europy Wschodniej . 132
3.2. Państwa Europy Wschodniej w koncepcjach środowisk
politycznych i naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.3. Państwa Europy Wschodniej w koncepcjach władz federalnych . 162
Rozdział 4
Działania Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej
na płaszczyźnie polityczno-militarnej . 193
4.1. Budowa wspólnych przestrzeni politycznych i bezpieczeństwa . 194
4.2. Walka o wpływy polityczne w państwach Europy Wschodniej . 205
4.3. Rywalizacja z Zachodem . 215
4.4. Wygaszanie i rozwiązywanie sporów i konfliktów . 225
4.5. Obecność wojskowa i współpraca militarna . 233
Rozdział 5
Działania Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej
na płaszczyźnie ekonomicznej . 245
5.1. Budowa wspólnej przestrzeni gospodarczej . 246
5.2. Współpraca ekonomiczna . 254
5.3. Wykorzystanie instrumentów energetycznych . 263
Rozdział 6
Działania Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej
na płaszczyźnie społeczno-kulturowej . 283
6.1. Współpraca naukowa i kulturalna . 284
6.2. Ochrona diaspory rosyjskiej . 293
6.3. Popularyzacja języka rosyjskiego i kultury narodów
Federacji Rosyjskiej . 301
6.4. Wsparcie dla Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej . 305
Zakończenie . 319
Wykaz źródeł . 325

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%