Opis tytułu

Autorka przedstawiła właśnie w tej książce jedną z metod pracy z młodymi ludźmi przeciwdziałania przemocy szkolnej, która ma równocześnie wymiar poznawczy i praktyczny. Agnieszka Lewicka-Zelent nie ogranicza się do teoretycznych rozważań na temat lęku i przemocy, ale prezentuje fragment prowadzonego oddziaływania o charakterze wychowawczym. Dzięki ewaluacji programu "Mediacja w szkole" możliwe było empiryczne wskazanie skuteczności warsztatu mediacyjnego realizowanego w grupie młodzieży gimnazjalnej. Pomysł przeprowadzenia zajęć mediacyjnych stanowi rezultat zintegrowania kompetencji mediacyjnych i pedagogicznych Autorki, która uważa, że założenia mediacji sądowych można z powodzeniem wykorzystywać do minimalizowania zjawiska przemocy w szkole.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział I. Przemoc w ujęciu psychopedagogicznym 9
1.1. Przemoc. Próba zdefiniowania pojęcia 9
1.2. Specyfika przemocy szkolnej. Pierwsze lata funkcjonowania szkół gimnazjalnych 12
1.2.1. Formy przemocy szkolnej 12
1.2.2. Uwarunkowania przemocy 14
1.2.3. Skala zjawiska przemocy szkolnej 17
1.3. Działania podejmowane w zakresie obniżania poziomu przemocy wśród młodzieży 20

Rozdział II. Lęk u młodzieży szkolnej 23
2.1. Pojęcie lęku 23
2.2. Rodzaje lęku 25
2.3. Geneza lęku 30
2.4. Konsekwencje przeżywania silnego lęku i sposoby jego minimalizowania 35
2.5. Lęk szkolny – analiza zjawiska w świetle badań 38

Rozdział III. Założenia badawcze 41
3.1. Cel i problematyka badań 41
3.2. Procedura badawcza 43
3.3. Miejsce warsztatu mediacyjnego w przebiegu badań 46
3.4. Charakterystyka badanej grupy młodzieży 52

Rozdział IV. Efektywność oddziaływań prowadzonych w ramach warsztatu
mediacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej 65
4.1. Poziom przemocy i lęku w grupie eksperymentalnej i kontrolnej 65
4.2. Zmiany w zakresie przemocy i lęku uczestników warsztatu mediacyjnego 75
4.2.1. Poziom przemocy mediatorów rówieśników w poszczególnych pomiarach 76
4.2.2. Poziom lęku badanej młodzieży w kolejnych pomiarach 89
4.3. Dyskusja wyników 93

Zakończenie 105
Bibliografia 107
Spis tabel 115
Spis schematów 116
Spis wykresów 116
Aneks 117

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%