Opis tytułu

Niniejsza publikacja to interesujące studium poglądów i działalności Wacława Makowskiego - postaci zapomnianej, teoretyka i prawnika, specjalizującego się w prawie karnym i państwowym, polityka związanego z polskim okresem międzywojennym. Praca jest także wnikliwą analizą informacji z zakresu kształtowania się i rozwoju polskiego państwa. Autor podjął się próby jednoznacznego określenia stanowiska Makowskiego względem koncepcji państwa społecznego, a dzięki wnikliwej analizie i selekcji materiałów źródłowych, czytelnik może oddać się ciekawej lekturze obszernego i wielowątkowego opracowania.

Spis treści

Wprowadzenie. W poszukiwaniu elementów porządkujących narrację ....................................... 9
Część I
W kierunku państwa społecznego
Rozdział 1. Życiorysy równoległe ................................................................................................ 37
1.1. Lata 1880–1926 ............................................................................................................ 37
1.2. Lata 1926–1942 ............................................................................................................ 60
1.3. Krótki przewodnik po twórczości................................................................................. 85
Rozdział 2. Ujęcie wertykalne. Podstawy historiozofii Makowskiego. Zbiorowość,
jednostka i państwo ............................................................................................................... 95
2.1. Początki socjalizacji gatunku ludzkiego ....................................................................... 95
2.1.1. Między psychologią indywidualną a psychologią społeczną.
Determinanty rozwoju społecznego ................................................................... 95
2.1.2. Charakterystyka rozwoju społecznego. Status pierwszych zbiorowości........... 107
2.2. Od władzy rodów do władzy króla. Narodziny i rozwój państwa................................ 120
2.3. Między tezą a antytezą. Zapowiedź współczesnej syntezy .......................................... 128
2.3.1. Rewolucja i jej geneza ........................................................................................ 128
2.3.2. Liberalna demokracja indywidualistyczna i system gwarancji negatywnych .... 152
Rozdział 3. Ujęcie horyzontalne. Fałszywe alternatywy współczesności .................................... 171
3.1. Stan dekonstrukcji demokracji indywidualistycznej .................................................... 171
3.1.1. Kierunki ewolucji społecznej i kryzys systemu gwarancji negatywnych .......... 171
3.1.2. II RP. Absolutyzm parlamentarny w działaniu ................................................... 190
3.2. Inne współczesne reżimy demokratyczne .................................................................... 203
3.3. Systemy totalne............................................................................................................. 214
Część II
Państwo społeczne
Rozdział 4. Państwo społeczne sensu largo. Essentialia negotii nowej syntezy .......................... 227
4.1. Społeczeństwo .............................................................................................................. 227
4.1.1. Procesy zespalające ............................................................................................ 227
4.1.2. Formy życia zbiorowego ................................................................................... 237
4.1.2.1. Klasyfikacja zbiorowości ...................................................................... 237
4.1.2.2. Zbiorowości niezorganizowane ............................................................ 240
4.1.2.3. Zbiorowości zorganizowane ................................................................. 245
4.2. Państwo ......................................................................................................................... 250
4.2.1 Definiowanie państwa społecznego ..................................................................... 250
4.2.2. Wymiary socjalizacji. Państwowa integracja zrzeszeń społecznych
i problem pośrednictwa ...................................................................................... 268
4.3. Wolność – równość – braterstwo. Zasady nowego porządku społecznego .................. 281
4.3.1. Prawo jako funkcja porządku społecznego ....................................................... 281
4.3.2. Równość wobec prawa, czyli społeczne wyrównanie nierówności ................... 293
4.3.3. Wolność w granicach prawa ............................................................................... 297
4.3.4. Własność i praca ................................................................................................. 302
4.3.5. Zamiast podsumowania. Sprawiedliwość społeczna, czyli odnowienie
braterstwa............................................................................................................ 308
Rozdział 5. II RP jako państwo społeczne (sensu stricto) ........................................................... 313
5.1. Submodel kooperacji .................................................................................................... 313
5.2. Organizacja społeczeństwa w jego państwowym współdziałaniu.
Między koordynacją a integracją ................................................................................. 334
5.2.1. W poszukiwaniu idei .......................................................................................... 334
5.2.2. Społeczeństwo i „Deklaracja solidarności społecznej” ...................................... 338
5.2.3. Państwo ............................................................................................................... 359
5.2.3.1. Fałszywa kooperacja.............................................................................. 359
5.2.3.2. W poszukiwaniu koordynacji ................................................................ 377
5.2.3.3. Pozorny finał i obwołanie integracji ...................................................... 398
5.3. Submodel integracji ........................................................................................................ 406
Podsumowanie .............................................................................................................................. 421
Wykazy bibliograficzne ................................................................................................................ 431
Wykaz czasopism uwzględniający skróty zastosowane w pracy .................................................. 453

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%