Opis tytułu

Książka jest owocem badań etnograficznych i antropologicznych, które autor prowadził w latach 1976–1985 wśród Arapeszów, mówiących narzeczem bukiyip na obszarze około 900 km2 Papui-Nowej Gwinei. Doświadczenie oraz rozległa wiedza autora pozwoliły na rozległy i pogłębiony opis dawnych obyczajów i struktur społecznych, a także najważniejszych elementów starych wierzeń i obrzędów, oraz próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego i w jaki sposób Nowogwinejczycy „dostosowują” swoją nową wiarę, chrześcijaństwo, do głęboko zakorzenionej w nich mentalności magicznej.

Spis treści

WPROWADZENIE ................................................................................................................. 7

NA NOWEJ GWINEI ...........................................................................................................13
Rys historyczny ..........................................................................................................................14
Arapesze ......................................................................................................................................21
Plemię i klany .............................................................................................................................30
W wioskach arapeskich ...........................................................................................................32
Rodzina .......................................................................................................................................41
Wódz i bigmeni .........................................................................................................................45
Przemiany cywilizacyjne ..........................................................................................................50

WIERZENIA ARAPESZÓW .............................................................................................55
Świat duchów .............................................................................................................................58
Iluhine .........................................................................................................................................63
Aczakoik (Chorokumen, Nambweapew, Tszelo) ...............................................................67
Masalaje .......................................................................................................................................71
Duchy przyrody .........................................................................................................................75
Totemy .........................................................................................................................................77
Duchy zmarłych, przodków i herosów .................................................................................78
Magiczna moc ............................................................................................................................83
Wiedźmy sangumy ...................................................................................................................87
Czarownicy ................................................................................................................................89
Magia lecznicza .........................................................................................................................94
Magia miłości .............................................................................................................................97
Magia polowań ..........................................................................................................................98
Wróżby ........................................................................................................................................98
Zbiorowe wizje, telepatia, sny .................................................................................................99
Domy duchów i przedmioty sakralne ............................................................................... 101
Domy menstruacyjno-porodowe i domy yamowe .......................................................... 111

OBRZĘDOWOŚĆ ARAPESKA .................................................................................... 113
Ryty przejścia .......................................................................................................................... 113
Przed poczęciem dziecka ...................................................................................................... 120
Gdy rodzi się dziecko ............................................................................................................ 123
Inicjacja .................................................................................................................................... 129
Gdy dziewczęta stają się kobietami .................................................................................... 134
Zawarcie małżeństwa ............................................................................................................ 138
Śmierć i pogrzeb ..................................................................................................................... 140
By zostać bigmenem .............................................................................................................. 146
Zwyczaje i obrzędy związane z uprawą yamów ............................................................... 152

KULT CARGO ..................................................................................................................... 171
Geneza kultu ........................................................................................................................... 171
Początki kultu cargo .............................................................................................................. 182
W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku ......................................................... 183
Przed i po drugiej wojnie światowej ................................................................................... 188
Kult z Yangoru ........................................................................................................................ 197

ZAKOŃCZENIE ................................................................................................................. 203

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 205
ANEKS .................................................................................................................................... 209

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%