Opis tytułu

Przedstawiony tom charakteryzuje się dużą rozpiętością tematyczną i chronologiczną oraz kulturowym zróżnicowaniem omawianych zjawisk, Wynika to z dwu powodów: pierwszym jest szerokie sformułowanie zasadniczego tematu rozważań, drugim – rozpiętość metod badawczych zastosowanych przez poszczególnych autorów. W rezultacie omawiana praca odpowiada zamysłowi serii, czyli prezentuje szeroki repertuar dyskursów współczesnej slawistyki.

Spis treści

Od Redakcji ........................................................................................................... 9

Iwona Boruszkowska
Wędrówka ihumena Daniela na tle staroruskich relacji z wędrówek
do Ziemi Świętej. Pierwsze słowiańskie itinerarium ............................. 15

Izabela Lis-Wielgosz
„W cudzej ziemi i domu…” Motyw wychodźstwa i tułactwa
w literaturze staroserbskiej .......................................................................... 27

Solomija Kostъ
Подорожі Карела Запа по Галичині: ідеї та мотиви
(за матеріалами подорожніх нарисів) ................................................... 41

Miriam Sette
Traveling the Void. Law and Abomination in Conrad’s
Heart of Darkness ............................................................................................. 51

Snežana S. Baščarević
Унутрашње путовање Исидоре Секулић ............................................. 63

Anna Maria Skibska
Travels of Karel Čapek. On the Role of Imaginative Variation
in the Letters from the Various Parts of Europe ....................................... 74

Tomasz Derlatka
Górnołużyckie pućowanske rozprawy lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych: proponowane pola badań .......................................... 90

Matija Ivačić
Ideologizacija putovanja. Motiv emigracije u razdoblju
„renesanse” češkoga krimića ....................................................................... 102

Antonina Kurtok
Proza u Trapericama. Literackie podróże w jeansach ............................ 113

Ivana Peruško
Zanos i užas Istoka. Putovanje u Istanbul Iosifa Brodskoga .................... 124

Magdalena Dyras
Pociągi i podróże w prozie Nedeljka Fabria. Przyczynek
do chorwackiej pociągologii ........................................................................ 136

Ewa Szperlik
Gorana Tribusona (nie)sentymentalna podróż po Jugosławii lat
sześćdziesiątych XX wieku: Rani dani, Trava i korov ................................ 145

Anna Gawarecka
Michala Ajvaza wyspy szczęśliwe. Postmodernistyczne powroty
do utopii ........................................................................................................... 160

Ivana Latković
Tekstualne i putničke prakse u suvremenom slovenskom
putopisnom romanu (na primjeru romana Evalda Flisara
Potovanje predaleč i Tao ljubezni Andreja Blatnika) ................................... 180

Maša Guštin
Własny kawałek Europy. Podróż Andrzeja Stasiuka do Babadag ...... 190

Sabina Giergiel
„Jeśli podróżowanie jest życiem, to dotarcie do celu oznacza
śmierć”. Podróż w utworze Nigdje, niotkuda Bekima Sejranovicia ....... 202

Małgorzata Filipek
Milki Lučić wrażenia z podróży do Hiszpanii ........................................ 213
Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka
Wyspiarze kontra turyści. Senko Karuza i chorwacka
proza insularna ............................................................................................... 229

Ivica Baković
Postjugoslavenska odiseja: putovanje i pamćenje u Odiseju
Gorana Stefanovskogo .................................................................................. 244

Olga Maciupa
Emigrant jako swój i obcy we współczesnym dramacie polskim .......... 254

Lana Molvarec
Izmještenje u suvremenoj hrvatskoj prozi ................................................. 267

Nikolai Zubov
Из наблюдений над лексикой русских и украинских переводов
Станислава Лема в сопоставлении с польским оригиналом .......... 279

Aleksander Janiszewski
Podróże Wacława Gąsiorowskiego jako inspiracja w oznaczaniu
kategorii tragiczności i bohaterstwa w trylogii powieściowej
Huragan, Rok 1809, Szwoleżerowie gwardii .................................................. 292

Halina Wątróbska
Wszyscy jesteśmy podróżnikami ................................................................ 298

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%