Opis tytułu

Publikacja – podzielona na cztery części: Dziedzictwo zastane, Dziedzictwo wykorzenione, Dziedzictwo zakorzenione i Dziedzictwo uwspólnione – dotyczy współczesnego podejścia do dziedzictwa kulturowego i zajmuje się różnymi jego aspektami, m.in. stosunkiem do niego lokalnych społeczności, działaniami na jego rzecz, a także wartościami płynącymi z regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Spis treści

Przedmowa (Magdalena Sacha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dziedzictwo zastane
Aleksandra Paprot
Kto powinien zaopiekować się przedwojennym cmentarzem protestanckim?
Lokalne samorządy a problem dziedzictwa kulturowego na Żuławach . . . . . . . . . . . . . . 19

Nina Herzberg
Żydowskie miejsca (nie)pamięci w Wejherowie i okolicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Elza Fitza
Zapomniane nekropolie – żydowskie i ewangelickie miejsca (nie)pamięci
w mazurskim Rynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Natalia Gelinska
Rodzina Rodenackerów w Celbowie jako przykład relacji polsko-niemieckich
na terenie gminy Puck w latach 1918–1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Dziedzictwo wykorzenione

Anna Kotowicz
Kultywowanie tradycji i kultury utraconej ziemi ojczystej po przesiedleniu.
Kresowiacy na Warmii i Mazurach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Katarzyna Komar
Jerzego Nowosielskiego odrodzenie ikony w cerkwi
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białym Borze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Dziedzictwo zakorzenione

Anna Plombon
Współczesne formy folkloru kociewskiego na przykładzie działalności
na rzecz upowszechniania kultury kociewskiej w miejscowości Pinczyn . . . . . . . . . . . . 107

Monika Żylińska
Kuchnia regionalna Sejneńszczyzny
jako nośnik znaczeń i wartości społeczno-kulturowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Marek Liszka
Formy podtrzymywania folkloru na polskiej Orawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Joanna Zakrzewska
Regionalizm jako „dobro” w wymianie międzynarodowej
na podstawie kultury japońskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Dziedzictwo uwspólnione
Emilia Szymańska
Sutasz w polskim stroju regionalnym i urzędowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Agnieszka Domańska
Polskie tańce ludowe w XXI wieku – zapomniane, czy wiecznie żywe? . . . . . . . . . . . . . 182

Magdalena Jaszcza
Upowszechnianie muzyki ludowej w PRL-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

O kulturze regionalnej i naszej kociewskiej mowie domowej (rozmowa) . . . . . . . . . . . . . . . 212

Andrzej Grzyb – wspomnienie (Marek Adamiec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%