Opis tytułu

Prezentowany tom obejmuje teksty odnoszące się przede wszystkim do relacji rodzin monarszych, książęcych, w których często pomiędzy ojcami i synami toczyła się swoista gra o tron. Tak było w rodzinach Piastów, Przemyślidów, ale i później Luksemburgów czy Jagiellonów, by tylko wspomnieć o dynastiach Europy Środkowo-Wschodniej. Jan Długosz kilkakrotnie pisał, jak niechętnie król Kazimierz Jagiellończyk odnosił się do pomysłu pozostawienia na Litwie któregoś z synów jako zastępcy. Odmawiał ich prośbom, a dorastający synowie, zwłaszcza Jan Olbracht, z trudem się z tą decyzją godzili. Nieco inaczej wyglądała sytuacja w rodzinach szlacheckich, choć także i tu niezwykle ważne było prowadzenie polityki rodowej, zmierzającej, przynajmniej jeśli chodzi o warunki polskie, do utrzymania stanu posiadania i w miarę sprawiedliwego podziału majątku między potomków męskich. Priorytetem było budowanie pozycji rodowej lub tylko rodzinnej, i to często ważyło na relacjach ojców i synów.

Spis treści

Wstęp (Anna Paner, Beata Możejko) 7

Błażej Śliwiński
Kiedy władca stawał się władcą? Na niektórych przykładach
piastowskich (ale nie tylko) 19

Agnieszka Teterycz -Puzio
Więzy krwi czy żądza władzy? Postawa piastowskich książąt
okresu rozbicia dzielnicowego wobec księżnych -wdów
sprawujących rządy opiekuńcze . . . . . . . . . . . . . . . 41

Marek Smoliński
Primogenitus et dilectissimus. Świętopełk gdański i jego synowie:
Mściwoj II oraz Warcisław II . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Robert Antonín
Ojciec i syn. Wacław I i Przemysł Otokar II 102

Anna Paner
Kochane dzieci z nieprawego łoża. Z życia rodzinnego
Przemyślidów 117

Wojciech Iwańczak
Jan Luksemburski w oczach syna – autobiografia Karola IV 145

Andrzej Woziński
W interesie dynastii. O niektórych politycznych aspektach
XIV-wiecznej ikonografii Karola IV Luksemburskiego i jej genezie . . 157

Jerzy Sperka
Związki rodzinne króla Władysława Jagiełły z książętami
górnośląskimi i Luksemburgami w tle 186

Sergiej Polechow
Książę Michał Zygmuntowicz – walka o spadek po ojcu . . . . . . 199

Sobiesław Szybkowski
Polityka rodzinna i kariera. Janusz ze Skępego i Kościelca
herbu Ogon: poplecznik Krzyżaków, osoba w królewskiej niełasce,
monarszy dyplomata i doradca . . . . . . . . . . . . . . . 244

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%