Na peryferiach fanfiction. Najmniejsze formy literackie w fandomie Harry'ego Pottera

Na peryferiach fanfiction. Najmniejsze formy literackie w fandomie Harry'ego Pottera

Opis tytułu

Małe formy literackie badano już na wiele sposobów. Ujęcie zaprezentowane w niniejszym opracowaniu jest wyjątkowe ze względu na zgromadzony materiał, a także połączenie spostrzeżeń językoznawczych i genologicznych. Publikacja skupia się na wykorzystaniu form w internetowej twórczości fanowskiej miłośników powieści o Harrym Potterze. Utwory fanfiction, jako teksy fanowskie, wyrażają aprobatę amatorów cyklu o Harrym Potterze, ale są równocześnie świadectwem lekturowego dyskomfortu, czytelniczego niedosytu, poprawiają i uzupełniają tekst źródłowy.

Spis treści

Wstęp ........................................................................................................................7

Rozdział I. Harry Potter a kulturowe konteksty zjawiska fanfiction ..................11
Rozdział II. Fanfiction potterowe .........................................................................27
Rozdział III. Limeryki..........................................................................................43
Rozdział IV. Moskaliki .........................................................................................63
Rozdział V. Lepieje ...............................................................................................87
Rozdział VI. Głupstewka ..................................................................................113

Zakończenie.........................................................................................................131
Bibliografia ...........................................................................................................135
Słowniczek .....................................................................................................

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%