Kto sieje wiatr... Alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy. Wybrane zagadnienia

Kto sieje wiatr... Alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy. Wybrane zagadnienia

Opis tytułu

Tematyka alianckich bombardowań niemieckich miast wzbudza nadal wiele kontrowersji, zwłaszcza w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Nader trudno jest przekonać czytelnika, i to nie tylko niemieckiego, o celowości dokonywania nalotów dywanowych, w wyniku których w dużej mierze ucierpiała ludność cywilna. Już zresztą podczas wojny część brytyjskiej i amerykańskiej opinii publicznej żywiła spore wątpliwości co do moralnej zasadności tej formy prowadzenia wojny i stosowania na taką skalę działań odwetowych. W samych Niemczech można zaś dostrzec pewną rozbieżność pomiędzy treścią podręczników szkolnych (w których zagadnienie bombardowań nie jest na ogół eksponowane) a jednoznaczną często wymową większości książek.

Spis treści

WSTĘP | 9

ROZDZIAŁ 1. NIEMIECKIE BOMBARDOWANIA W POLSCE,
HOLANDII I WIELKIEJ BRYTANII | 19
Ataki z powietrza podczas I wojny światowej | 19
Okres międzywojenny | 20
Hiszpania | 22
Kampania wrześniowa 1939 r. | 23
Wieluń | 23
Warszawa | 27
„Śmieszna wojna” powietrzna w Europie Zachodniej | 31
Rotterdam | 33
Bombardowanie miast brytyjskich | 34
Coventry | 36

ROZDZIAŁ 2. POCZĄTKI BRYTYJSKICH BOMBARDOWAŃ | 39
Pierwsze naloty na Niemcy | 39
Front wschodni | 43
Samoloty, radar, nawigacja, bomby | 46 Arthur Harris | 50
Lubeka, Rostock i operacja „Millennium” | 56
ROZDZIAŁ 3. AMERYKAŃSKA POMOC | 65
8 Flota Powietrzna | 65
15 Flota Powietrzna | 68
Konferencja w Casablance | 69

ROZDZIAŁ 4. POLSCY LOTNICY | 77
Warunki życia codziennego pilotów polskich,
brytyjskich, amerykańskich oraz innych narodowości | 77
Wkład Polaków w bombardowanie Niemiec | 78
Zrzuty | 83

ROZDZIAŁ 5. ESKALACJA WOJNY POWIETRZNEJ | 87
Kontynuowanie nalotów | 87
Hamburg | 91
Zagłębie Ruhry | 96
Bitwa o Berlin | 99
Sytuacja w wybranych miastach niemieckich | 107
Monachium | 107
Frankfurt nad Menem | 108
Kassel | 108
Kilonia | 109
Inne miasta | 109

ROZDZIAŁ 6. OBRONA I STRATY | 111
Wyrzuty sumienia lotników alianckich | 111
Przypadki linczów | 112
Obrona przeciwlotnicza | 114
Straty aliantów | 117
Norymberga | 121
Robotnicy przymusowi, jeńcy, więźniowie | 123
Straty niemieckie | 123

ROZDZIAŁ 7. NALOTY LOTNICTWA ALIANCKIEGO NA TERENY
OKUPOWANE PRZEZ TRZECIĄ RZESZĘ I NA KRAJE NEUTRALNE | 127
Austria | 128
Rumunia | 130
Włochy | 133
Francja | 137
Belgia | 145
Holandia | 146
Luksemburg | 148
Czechosłowacja | 148
Norwegia | 150
Dania | 151
Finlandia | 151
Bułgaria | 151
Węgry | 152
Jugosławia | 153
Grecja | 153
Państwa neutralne | 154
Szwajcaria | 154
Szwecja, Hiszpania i Portugalia | 155
Uwagi końcowe | 157

ROZDZIAŁ 8. BOMBARDOWANIE WSCHODNICH PROWINCJI
TRZECIEJ RZESZY | 159
Szczecin, Świnoujście, Police | 159
Górny i Dolny Śląsk | 161
Wielkopolska | 164
Gdańsk i Gdynia | 165
Prusy Wschodnie | 169
Lotnictwo radzieckie | 170
Auschwitz | 173

ROZDZIAŁ 9. ŻYCIE CODZIENNE W BOMBARDOWANYCH MIASTACH | 177
Alarmy przeciwlotnicze | 177
Zniszczenia zabudowy miejskiej | 180
Schrony | 183
Próby łamania morale ludności niemieckiej | 188

ROZDZIAŁ 10. KU ZAKOŃCZENIU WOJNY W EUROPIE
(CZERWIEC 1944 – MAJ 1945) | 201
Dominacja aliantów w powietrzu | 201
Inwazja w Normandii | 203
Ofensywa w Ardenach | 210
Bombardowanie fabryk produkujących samoloty,
rafinerii i zakładów produkcji paliw syntetycznych | 212
Komunikacja | 213
Rakiety V-1 i V-2 | 216

ROZDZIAŁ 11. BEZLITOSNA ZEMSTA CZY TĘPA BEZMYŚLNOŚĆ?
ZAGŁADA DREZNA, PFORZHEIM I INNYCH NIEMIECKICH MIAST | 219
Zagłada Drezna | 219
Hetakomba Pforzheim | 226
Opróżnianie bombowych magazynów? | 230

ROZDZIAŁ 12. PODRĘCZNIKI | 237
Podręczniki niemieckie | 237
Podręczniki polskie | 243
Podręczniki brytyjskie i amerykańskie | 245

ROZDZIAŁ 13. NALOTY A EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE | 247
Niszczenie obiektów zabytkowych przez aliantów | 247
Lubeka, Kolonia | 248
Monte Cassino | 249
Odbudowa | 252

ZAKOŃCZENIE | 255

BIBLIOGRAFIA | 259

INDEKS GEOGRAFICZNY | 271

INDEKS NAZWISK | 278

SPIS TABEL | 283

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%