Opis tytułu

Jest to pierwsza w Polsce monografia traktująca o języku fińskim, jego specyfice i związkach historyczno-kulturowych. Prezentuje opis języka fińskiego w perspektywie typologii językowej, socjolingwistyki, kontaktologii, translatoryki, kultury i etnografii. Przybliża Czytelnikowi paletę zagadnień związanych z pochodzeniem fińskiego i jego relacjach z innymi językami uralskimi (ugrofińskimi), zapoznaje z najnowszymi wynikami światowych badań (genetyki lingwistycznej) na temat etnogenezy Finów, przedstawia teraźniejszą sytuację językową w Finlandii i Karelii, opisuje specyfikę tego języka i jego dziedzictwo uralskie w płaszczyźnie gramatyki.

Spis treści

Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I. Pochodzenie języka fińskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rodzina języków uralskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Problemy taksonomii języków uralskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fiński w lidze języków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

II. Języki fińskiej diaspory i enklaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Podstawowe odmiany języka fińskiego za granicą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Amerykański finglish (fingelska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Australijski fiński (Aussie Finglish). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Szwedzki fiński (sverigefinska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vermlandzki (fiński leśny sawoński). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Fiński tornedalski, czyli meänkieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kweński fiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ingryjski fiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Imigranckie dialekty mieszane – brazylijski penedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

III. Języki fińskie w Finlandii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Potoczne kategoryzowanie języków fińskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Etnolekty karelskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Etnolekty fińskich Saamów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Fińskie języki migowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Fiński szwedzki – bilingwizm w Finlandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Języki krajowe Finlandii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Fiński romski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

IV. Fińskie dialekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Systematyka dialektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Grupa dialektów południowo-zachodnich (właściwych fińskich). . . . . . . . . . . . . . . 98
Południowo-zachodnie dialekty przejściowe (fiń. lounaiset välimurteet). . . . . . . . 102
Grupa dialektów regionu Häme (tawastiackich). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Grupa dialektów południowoostrobotnickich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Grupa dialektów środkowo- i północnoostrobotnickich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Grupa dialektów północnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Grupa dialektów sawońskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Grupa dialektów południowo-wschodnich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

V. Dyglosja w języku fińskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Zjawisko dyglosji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Potoczny język fiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Dialekt helsiński – stadi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Gwara środowisk kobiecych – kyökkisuomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

VI. Fińskie języki skonstruowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Uproszczony fiński – selkokieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Budinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Samboka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Nasika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Quenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Pandunia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Kënta-käxli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Gry językowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

VII. Osobliwości języka fińskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Cechy uralskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
System fonologiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Chronemy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Cechy tonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Sandhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Harmonia wokaliczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Wymiana stóp (astevaihtelu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Wariantywność tematów fleksyjnych i alternacje głoskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
System przypadków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Brak kategorii rodzaju i rodzajnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Sufiksy posesywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Odmiana czasownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Bezokoliczniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Przeczenie – czasownik cząstkowy (kieltoverbi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Osobliwości składni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

VIII. Praojczyzna Ugrofinów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Pochodzenie Finów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Pierwsze wiadomości o Fennach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Etymologia etnonimów Finlandia i Suomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
IX. Pierwsze fińskie pomniki piśmiennictwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Najstarsze zabytki ugrofińskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Protopismo węzełkowe Finów nadbałtyckich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Karbowane kije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Fińskie inskrypcje runiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Karelskie inskrypcje runiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Nowogrodzkie gramoty brzozowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Pierwszy alfabet karelski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Najstarsze zapisy tekstów bałtyckofińskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Najstarsze fińskie zapisy tekstów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
X. Kontakty językowe polsko-fińskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Wczesne kontakty kulturowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Slawizmy w języku fińskim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Fennizmy w języku polskim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Leksykografia polsko-fińska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Wykaz polskich słowników z językiem fińskim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Spis rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Spis tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Indeks nazwisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Indeks terminów polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Indeks terminów fińskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Indeks terminów saamskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Indeks terminów szwedzkich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Indeks terminów węgierskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Indeks terminów angielskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Indeks etnonimów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%