„Jesteśmy elitą – nie tłumem, w sercach nosimy dumę...” czyli o środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów polskiej ekstraklasy

„Jesteśmy elitą – nie tłumem, w sercach nosimy dumę...” czyli o środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów polskiej ekstraklasy

Opis tytułu

W publikacji tej analizowane są środki perswazyjne użyte przez kibiców klubów ekstraklasy na flagach, które wieszają oni na płotach w trakcie spotkań piłkarskich. Przedstawiony zostanie proces przygotowywania flagi, wyboru hasła oraz analiza owego hasła pod kątem środków językowych, nawiązań intertekstualnych i tym podobnych. Publikacja zwierać będzie także słownik haseł.

Spis treści

Wstęp | 11

Rozdział I. Perswazja językowa | 13
Rozdział II. Językowe środki perswazji | 19
Rozdział III. Flaga kibicowska | 27
Rozdział IV. Funkcje flag i napisów na flagach | 41
Rozdział V. Perswazyjne środki leksykalno-stylistyczne w napisach na flagach | 53
Rozdział VI. Perswazyjne środki gramatyczne w napisach na flagach | 113
Rozdział VII. Podsumowanie | 161

Aneks. Słownik napisów na flagach | 167
Bibliografia | 417

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%