Opis tytułu

Książka jest zbiorem tekstów powstałych w związku z konferencją naukową zatytułowaną Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w polskiej literaturze XIX wieku. Przedmiotem refleksji autorów stały się dzieła największych polskich twórców romantyzmu, pozytywizmu oraz Młodej Polski: Słowackiego, Fredry, Chopina, Konopnickiej, Prusa, Orzeszkowej, Żeromskiego i Witkiewicza. Spotkaniu przyświecał cel reinterpretacji literackiego kanonu XIX wieku, rewindykacji podstawowych haseł i założeń tego okresu. Autorzy nie ograniczali się jednak tylko do interpretacji poszczególnych utworów, ale przedmiotem swoich rozważań czynili także osobiste, momentami niezwykle intymne fascynacje polskich pisarzy i artystów.

Spis treści

Słowo od redakcji (Sylwia Karpowicz-Słowikowska, Katarzyna Warska) . . . . . . . . . . . . . . 7

Anna Niwińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Fascynacje Chopina, czyli o źródłach inspiracji dla jego Pieśni . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ewelina Lechocka (Uniwersytet Gdański)
„Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną”,
czyli ukraińskie inspiracje Juliusza Słowackiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Agnieszka Matyniak (Uniwersytet Gdański)
Juliusz Słowacki jako demaskator polskich mitów narodowych
(prolegomena do postkolonialnej interpretacji Fantazego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Dominika Kardaś (Uniwersytet Jagielloński)
Fredro zakręcony w czasie.
(A)chronologia narracji w powieści Trzy po trzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Ewa Kuliś (Uniwersytet Gdański)
O etno(grafi cznych) zainteresowaniach Elizy Orzeszkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Dominika Prais (Uniwersytet Gdański)
Od przedmiotu do podmiotu. Status bohatera zwierzęcego
w noweli Marii Konopnickiej Nasza szkapa z perspektywy Animal Studies . . . . . . . 75

Katarzyna Warska (Uniwersytet Gdański)
„Jan Sawa” – Konopnicka – Janion.
Historia pseudonimu historią fascynacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Roksana Blech (Uniwersytet Gdański)
Z dziejów recepcji Faraona Bolesława Prusa za granicą. Rekonesans . . . . . . . . . . . 95

Sylwia Karpowicz-Słowikowska (Uniwersytet Gdański)
Fascynacja czy przerażenie? Rosja i Rosjanie −
rozmyślania na marginesie Listu otwartego B. Prusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Monika Stanek (Uniwersytet Gdański)
Śmierć i liczby w publicystyce Bolesława Prusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Magdalena Żmudziak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
„Choć to szaleństwo, jest w nim przecie metoda”.
Dzienniki Stefana Żeromskiego jako świadectwo
miłosnych uwikłań pisarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Justyna Staroń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Marie (i nie tylko) Stanisława Witkiewicza.
Miłości i sympatie – glosy do listów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Krystian Tomala (Uniwersytet Gdański)
Wieszczom to się nie uśmiecha.
Tadeusz Różewicz z przymrużeniem oka
o wielkich postaciach polskiego romantyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%