Opis tytułu

Monografia zbiorowa Between Page and Stage: Scholars and Theatremakers zawiera 13 artykułów przedłożonych do publikacji przez krajowych i zagranicznych autorów. Książka proponuje splot tekstów wyrastających ze ściśle naukowej perspektywy badawczej z bardziej praktycznym podejściem proponowanym przez autorów będących jednocześnie twórcami. U źródeł proponowanego zestawienia leży przekonanie redaktorów tomu, że w ostatnich dziesięcioleciach dokonało się znaczne przewartościowanie relacji pomiędzy tkanką tekstową i tkanką sceniczną przedstawienia teatralnego.

Materiał badawczy jest zróżnicowany i obejmuje zarówno teatr polski – przywoływana jest chociażby twórczość Gardzienic, Teatru Wierszalin oraz Andrzeja Wajdy – jak i teatr światowy, nie tylko anglojęzyczny. Książka doskonale wpasowuje się w profil serii wydawniczej BETWEEN.POMIĘDZY, będąc jubileuszową – dziesiątą – propozycją.

Spis treści

Tomasz Wiśniewski and Martin Blaszk (University of Gdańsk)

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Frances Babbage (University of She| eld, UK)
How Books Matter:
$ eatre, Adaptation and the Life of Texts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Naz Yeni (Anglia Ruskin University, UK)
Multiplicity in Complicité’s % e Master and Margarita . . . . . . . . . . . 27

Katarzyna Ojrzyńska (University of Łódź, Poland)
Satiating Irish Hunger: Tom MacIntyre’s
Stage Adaptation of Patrick Kavanagh’s Poem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Tomasz Wiśniewski (University of Gdańsk, Poland)
$ e Textual Tissue in Contemporary $ eatre:
A Spectrum of Possibilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Paul Allain (Kent University, UK)
Ways of Hearing: Listening Again to Polish $ eatre . . . . . . . . . . . . . 79

Joanna Lisiewicz (University of Gdańsk, Poland)
By Darkness Illuminated: On % e Trap
by Tadeusz Różewicz and Jerzy Jarocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Anna R. Burzyńska (Jagiellonian University, Poland)
$ e Montage of Image: Robert Wilson’s Staging of
George Büchner’s Plays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Jadwiga Uchman (University of Łódź, Poland)
Original Play-script – Translation – Production:
$ e Case of Andrzej Wajda’s Hamlet IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Ewa Kębłowska-Ławniczak (University of Wrocław, Poland)
$ e Politics of Looking Back:
Negotiating the $ atcher Legacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

S.E. Gontarski (Florida State University, USA)
A Period of Adjustment:
Zelda Fitzgerald among Tennessee’s Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Katherine Lyall-Watson (University of Queensland, Australia)
Biographical $ eatre: Why Playwrights
Have More Licence to Invent $ an Prose Writers . . . . . . . . . . . . . . . 183

Pedro Alves (teatromosca, Portugal)
$ e Birth of the Reader-Spectator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Martin Blaszk (University of Gdańsk, Poland)
A Happening in Reaction to Beckett’s What Where:
What Where Re-Actions – Sopot Pier, 13th May, 2013 . . . . . . . . . . . . 213

Name Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%