Opis tytułu

Monografia stanowi opracowanie przekrojowe i wielopłaszczyznowe, które wpisuje się w dyskusję na temat zmian zachodzących w państwach Unii Europejskiej. Zakres zagadnień podjętych w opracowaniu obejmuje wyzwania rozwojowe stojące przed państwami Unii Europejskiej w zakresie roli instytucji w budowaniu i wzmacnianiu nowoczesnych gospodarek. Proces zmian przebiega w sposób zróżnicowany w poszczególnych państwach i zależy od zastosowanych rozwiązań wprowadzonych przez ich polityki gospodarcze. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia brexitu. Choć nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona, to już ujawniają się pierwsze ekonomiczne skutki podjętej decyzji referendalnej. Widoczne są one m.in. na rynku pracy, z którego następuje odpływ pracowników pochodzących z państw Unii Europejskiej, ale także na rynkach pracy pozostałych państw Wspólnoty. Nie ulega wątpliwości, że gospodarki stają również przed koniecznością sprostania wyzwaniom wynikającym z czwartej rewolucji przemysłowej, dla której znamienne jest pojawienie się Internetu i inteligentnych fabryk. Zmiany będące następstwem wdrażania koncepcji Przemysł 4.0 dotyczą nie tylko przemysłu i działających w nim firm, ale i funkcjonowania m.in. rynku pracy (organizacji stanowisk pracy, dojazdów do pracy, czasu pracy, szkoleń itp.), administracji publicznej czy ochrony zdrowia. Wymaga to budowy ekosystemu, angażowania interesariuszy na wszystkich poziomach sektora przemysłowego, a więc zarówno tych bezpośrednio realizujących procesy produkcyjne, czyli pracowników i przedsiębiorców, jak i instytucji oraz podmiotów powiązanych z tym obszarem gospodarki.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%