Opis tytułu

Zbiór esejów o siedmiu wybitnych naukowcach, którzy przyczynili się do rozwoju ekonometrii w Polsce, jest rodzajem suplementu, aneksem do dwóch niezwykłych pod każdym względem publikacji: Dylematów ekonometrii wydanych w Katowicach z inicjatywy profesora Józefa Biolika i szczecińskiej Miscellanea mikroekonometrii redagowanej przez profesora Józefa Hozera. Autor stawia sobie trzy cele. Po pierwsze, propaguje ekonometrię, po drugie, stara się o wzrost kultury naukowej, i po trzecie, propaguje kulturę ogólną. Jest to lektura niemal obowiązkowa każdego ekonometryka.

Spis treści

Wstęp.......................................................................................... 7

Rozdział 1
Władysław Bukietyński (1928-1997)
ESPRIT DE RIPOSTE................................................................ 11

Rozdział 2
Zbigniew Czerwiński (1927-2010)
LOGICYZM .............................................................................. 63

Rozdział 3
Michał Kolupa (1936-2012)
MACIERZE ............................................................................... 93

Rozdział 4
Zbigniew Pawłowski (1930-1981)
PROGNOZY.............................................................................. 111

Rozdział 5
Andrzej Barczak
PERSPEKTYWY....................................................................... 149

Rozdział 6
Zdzisław Hellwig (1925-2013)
MODULATORY ....................................................................... 185

Rozdział 7
Józef Hozer
INWARIANTY.......................................................................... 211

Addendum
PROBLEMY PRAWIE JAK U HILBERTA ........................... 233

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%