Opis tytułu

Celem opracowania była identyfikacja kształtowania się cen akcji krótko po wprowadzeniu na rynek wtórny o wysokiej asymetrii informacji (na NewConnect) w świetle istniejących teorii i wyników badań empirycznych. Ponadto autorzy podjęli próbę znalezienia zależności pomiędzy stopami zwrotu akcji w różnych horyzontach czasowych (od jednodniowych reakcji, czyli underpricingu, do stóp zwrotu rocznych w relacji do debiutu) a charakterystykami emitentów w momencie wejścia na giełdę oraz cechami emisji w okresie przed wejściem. Przeprowadzono również analizę nadwyżkowych stóp zwrotu dla dwóch różnych grup inwestorów.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%