Opis tytułu

W obszar nauk ekonomicznych (ekonomii, finansów i zarządzania) wpisuje się wiele różnorodnych, aktualnych i ważnych problemów. Monografia zawiera rozważania i omówienie wyników badań nad problemami naukowo-badawczymi dotyczącymi aspektów teorii ekonomii oraz zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem gospodarki, w tym rynku pracy. Współczesny rynek pracy nieustannie podlega zmianom będącym skutkiem globalizacji, cyfryzacji i następujących zmian pokoleniowych, co wywołuje wiele nowych zjawisk i konfliktów, które wymagają rozstrzygnięcia. Cele niniejszej książki stanowią identyfikacja, analiza i ocena kluczowych problemów gospodarki i rynku pracy. Rozważania w prezentowanej monografii prowadzone są na poziomach regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%