Opis tytułu

Książka w pierwszym rzędzie została przeznaczona dla kadry dowódczej i decyzyjnej wojska zajmującej się planowaniem i realizacją zakupów wojskowego sprzętu transportowego, a także jednostek i uczelni wojskowych odpowiedzialnych za edukację w dziedzinie transportu i logistyki wojskowej. Poruszane w niej treści są adresowane do: naukowców, praktyków w Inspektoracie Uzbrojenia i Wsparcia Sił Zbrojnych, Regionalnych Bazach Logistycznych i Wojskowych Oddziałach Gospodarczych, instytucji wojskowych różnego szczebla, zajmujących się m.in. tworzeniem przepisów, zakupami, rozwojem i badaniami, eksploatacją i remontami, oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych funkcjonujących w sferze projektowania i wytwarzania systemów technicznego zabezpieczenia działań bojowych. Z całą pewnością pozycja ta może też zainteresować wszystkich miłośników militarnej motoryzacji. Ponadto opracowanie to może i powinno stanowić dobry punkt wyjścia do wielu dyskusji i analiz, w tym w komórkach naszego Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) odpowiedzialnych za zakupy pojazdów. Dyskusja taka wydaje się konieczna, gdyż może wreszcie pozwolić na szersze i bardziej perspektywiczne spojrzenie – przez przynajmniej część wojskowych – na tę problematykę.

Spis treści

Wstęp................................................................................................................ 7

1. Współczesna europejska ciężarówka wojskowa .................................... 15
1.1. Koncepcje budowy i rodzaje współczesnych ciężarówek wojskowych 15
1.2. Zagadnienie wyboru pomiędzy poszczególnymi rodzajami pojazdów 45
1.3. Europejskie militarne ciężarówki w Ameryce Północnej.................... 53

2. Przyszła europejska ciężarówka wojskowa............................................ 61
2.1. Określenie kryteriów nowoczesności .................................................. 61
2.2. Europejska wojskowa ciężarówka w najbliższej przyszłości.............. 72
2.3. Przewidywane zjawiska i procesy oraz cechy przyszłych pojazdów ... 80
2.4. Wybrane prace prowadzone w USA w zakresie hybrydowych zespołów napędowych do pojazdów wojskowych........................................ 136

3. Podwozia terenowych kołowych żurawi samojezdnych –
pewna alternatywa dla terenowych ciężarówek (?)............................... 146
3.1. Współczesne terenowe samojezdne kołowe żurawie wojskowe ......... 146
3.2. Żurawie w roli kołowych terenowych wozów ewakuacji i zabezpieczenia technicznego................................................................................... 149
3.3. Podwozia terenowych żurawi samojezdnych jako baza dla ciężkich
ciągników siodłowo-balastowych........................................................ 162

4. Potrzeba posiadania przez Siły Zbrojne RP co najmniej 10-osiowych
zestawów drogowych do przerzutu ciężkiej techniki bojowej.............. 168
4.1. Celowość zastosowania zestawów samochodowych do przerzutu ciężkiej techniki bojowej ............................................................................ 168
4.2. Kryteria klasyfikacji naczep i ich cechy .............................................. 174
4.3. Zestaw kołowy do transportu ciężkiej techniki bojowej jako składowa
kompleksowego systemu wsparcia logistycznego............................... 180
4.4. Omówienie sytuacji dotychczasowej .................................................. 196
4.5. Wskazanie rozwiązań na przyszłość.................................................... 199

5. Polska wojskowa ciężarówka przyszłości ............................................... 213
5.1. Założenia wstępne ............................................................................... 213
5.2. Dotychczasowa sytuacja...................................................................... 217
5.3. Określenie potrzeb............................................................................... 219
5.4. Pozycja i możliwości Jelcza ................................................................ 228
5.5. Pozycja i możliwości PS Szczęśniak................................................... 240
5.6. Ocena sytuacji...................................................................................... 248

Zakończenie..................................................................................................... 251
Literatura........................................................................................................... 267
Spis rysunków i tabel........................................................................................ 272

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%

Inne tytuły warte uwagi

Studia Wyborcze. Tom 15 (2013)

Studia Wyborcze. Tom 15 (2013)

Rok wydania: 2013
Liczba stron: 190
Polska ormowcem Europy

Polska ormowcem Europy

Wydawnictwo: Von Borowiecky
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 156
Studia Wyborcze. Tom 14 (2012)

Studia Wyborcze. Tom 14 (2012)

Rok wydania: 2012
Liczba stron: 139