Between Theory and Practice of India`s Development Assistance

Between Theory and Practice of India`s Development Assistance

Opis tytułu

To pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie poświęcone zagadnieniu pomocy rozwojowej świadczonej przez kraj rozwijający się. Na przykładzie Indii autor ukazuje odradzające się współcześnie zjawisko współpracy i pomocy gospodarczej pomiędzy krajami Południa, omawia ewolucję systemu pomocy rozwojowej krajów rozwijających się, konfrontując go z tradycyjnym ujęciem Północ-Południe. Po raz pierwszy ukazany został również wkład kraju Południa w kształtowanie się koncepcji ekonomicznych i teorii rozwoju gospodarczego oraz roli pomocy rozwojowej we wzroście gospodarczym.

Spis treści

Preface............................................................................................................... 9
Introduction....................................................................................................... 11

Part I: Theory

Chapter 1. The concept of development........................................................ 19
1.1. Traditional views on development............................................................. 20
1.2. New views on development....................................................................... 21

Chapter 2. The process of economic development....................................... 25
2.1. Development economics (first generation theories) .................................. 28
2.2. Indian responses to development economics............................................. 31
2.3. Structuralism.............................................................................................. 37
2.4. Structuralists’ approach and India’s economic policy................................ 43
2.5. Neo-classical resurgence: The Washington Consensus and beyond.......... 45
2.6. Indian contribution to neo-classical resurgence......................................... 53

Chapter 3. The role of foreign assistance in economic development.......... 63
3.1. The concept of foreign aid ......................................................................... 63
3.2. Aid and growth relationship – the emergence of theories and models,
1950–1970 ................................................................................................. 66
3.3. Indian economists on foreign aid, 1950–1970........................................... 71
3.4. Neoclassical growth theory and empirical examination of the aid-growth
relationship after 1970 ............................................................................... 79
3.5. Indian economists on the role of foreign aid after 1970 ............................ 82

Part II: Institutions

Chapter 4. The evolution of the institutional framework of foreign
assistance ......................................................................................................... 89
4.1. Institutions within North–South relations.................................................. 90
4.2. Institutions within South–South relations.................................................. 95
4.3. The UN System and Bretton Woods institutions ....................................... 114

Chapter 5. Emerging donors in the contemporary aid architecture
5.1. The concept of global aid architecture....................................................... 125
5.2. Defining emerging or non-DAC donors..................................................... 127
5.3. Emerging donors’ classification................................................................. 128
5.4. Impact of the re-emergence of Southern assistance providers on the global
aid architecture........................................................................................... 130
5.5. ‘Emerging donors’ – conclusions............................................................... 134

Part III: Development assistance

Chapter 6. India as a donor country ............................................................. 139
6.1. India’s foreign assistance from the historical perspective ......................... 139
6.2. Defining and measuring India’s aid-related activities................................ 148

Chapter 7. Modalities and administration.................................................... 155
7.1. Grant assistance and advances to foreign governments............................. 156
7.2. Capacity building programmes.................................................................. 157
7.3. Lines of credit (LOCs)............................................................................... 162
7.4. Three pillars of India’s development partnership programmes – conclusions 165
7.5. Administration – towards aid agency?....................................................... 167

Chapter 8. India’s assistance relations with particular countries.............. 173
8.1. India’s neighbourhood and Afghanistan .................................................... 173
8.2. African countries........................................................................................ 196
8.3. CIS, Caribbean and other countries in the world....................................... 205

Chapter 9. Motives and effectiveness of India’s assistance ......................... 211
9.1. The motives in the Cold War period .......................................................... 211
9.2. The contemporary motives......................................................................... 216
9.3. The assessment of assistance effectiveness ............................................... 221

Conclusions...................................................................................................... 226
Appendix 1........................................................................................................ 234
Appendix 2........................................................................................................ 236

References......................................................................................................... 237
Lists of Figures ................................................................................................. 261
List of Tables..................................................................................................... 263

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%