Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych – postawy, zachowania, determinanty

Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych – postawy, zachowania, determinanty

Opis tytułu

W monografii autorzy podejmują istotny, choć mało rozpoznany temat we współczesnej gospodarce i nauce, jakim jest zrównoważona konsumpcja w gospodarstwach domowych. Rozważania oscylują wokół czterech głównych obszarów: przestrzennego, poświęconego poszukiwaniom rozwiązań możliwych implementacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji w układzie międzynarodowym i makroekonomicznym; organizacyjnego, podejmującego rozważania nad wsparciem biznesu w procesie implementacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych; podmiotowego, w którym zwrócono uwagę na konieczność równowagi wydatków na konsumpcję, poczynienia oszczędności i przyjęcia prośrodowiskowej aksjologii w omawianych podmiotach; przedmiotowego, odnoszącego się do skali i form konsumpcji w gospodarstwach domowych.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%