Zarządzanie innowacjami wartości dla klienta w sieciach biznesowych producentów dóbr zaawansowanych technologicznie

Zarządzanie innowacjami wartości dla klienta w sieciach biznesowych producentów dóbr zaawansowanych technologicznie

Opis tytułu

Problematyka podjęta w monografii dotyczy wartości dla klienta i jej innowacji oraz sieci biznesowych producentów dóbr zaawansowanych technologicznie, w których ta wartość jest definiowana, kształtowana, komunikowana i dostarczana, czyli podlega procesowi zarządzania. Badaniami objęto globalnych producentów zajmujących wiodące pozycje na światowym rynku, którzy oferują konsumpcyjne produkty wybieralne, oparte na zaawansowanych technologiach. Rozpatrywany zintegrowany model sieciowy innowacji w odniesieniu do produktów zaawansowanych technologicznie nie został do tej pory dobrze rozpoznany w literaturze, dzięki czemu niniejsza publikacja uzupełnia lukę badawczą w zakresie innowacji wartości dla klienta w ujęciu multisektorowym.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%