Sprawność językowa i poprawność obyczajowa w kreatywnych zawodach

Sprawność językowa i poprawność obyczajowa w kreatywnych zawodach

Opis tytułu

Monografia obejmuje zagadnienia z pogranicza ekonomii, zarządzania i językoznawstwa. Adresowana jest zarówno do specjalistów ds. zarządzania kapitałem ludzkim, jak i do lingwistów. Problematyka percepcji językowych wytworów pracy w kreatywnych (językowo) zawodach w kontekście sprawności językowej i poprawności obyczajowej ma charakter nowatorski, a bogaty materiał egzemplifikacyjny dotyczący wymienionych elementów kultury języka wzbogaca dotychczasową wiedzę w tym zakresie. Interdyscyplinarny charakter rozważań przejawia się w odwoływaniu się m.in. do ekonomii doświadczeń, ekonomii kreatywności, zarządzania kapitałem ludzkim, organizacji kreatywnej oraz kreatywności językowej w ekonomii i zarządzaniu.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%