Radiowe audycje preferowane jako element realizacji misji mediów publicznych w latach 2007-2017

Radiowe audycje preferowane jako element realizacji misji mediów publicznych w latach 2007-2017

Opis tytułu

Przedmiotem monografii jest realizacja misji mediów publicznych w Polsce w latach 2007-2017, której elementem są radiowe audycje spełniające szczególne powinności. Tytułowe audycje preferowane w pracy ujęto w szerokiej perspektywie: instytucjonalnej (zgodnej z oczekiwaniami ustawodawcy), odbiorcy – słuchacza, jak również historycznej, wspierając rozważania kontekstem metodologicznym z zakresu medioznawstwa. Zaprezentowano dorobek wybranych autorów związanych z Radiem Katowice na przestrzeni jego działalności. Badania empiryczne oparto na analizie wybranych audycji preferowanych na przykładzie Radia Katowice w podanym okresie dekady, co zilustrowano bogatym materiałem tekstowym, m.in. audycji Ligoniowe radio, ujętym w Aneksie niniejszej książki. Wiodąca metoda analityczno-porównawcza została uzupełniona o obserwację uczestniczącą.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%

Inne tytuły warte uwagi