Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych

Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych

Opis tytułu

Celami monografii są przedstawienie charakterystyki i wskazanie zalet wybranych metod statystycznych, które ze względu na swą konstrukcję można określić jako nieklasyczne metody statystyczne – w niniejszym ujęciu będą to metody symulacji komputerowych, metody analizy podprób (bootstrap i jackknife), metody estymacji nieparametrycznej, rozszerzenia klasycznych metod, jak np. wielowymiarowy współczynnik korelacji rang Spearmana, a ponadto symulacyjne, w szczególności permutacyjne, wersje klasycznych testów statystycznych zarówno parametrycznych, jak i nieparametrycznych.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%