Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa

Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa

Opis tytułu

Dostrzegając występowanie pewnej luki między poglądami badaczy procesów tworzenia wartości a teorią marketingu, w niniejszej monografii podjęto próbę przedstawienia dorobku marketingu na tle szerszych rozważań poświęconych procesom tworzenia wartości prowadzonych na gruncie nauk o zarządzaniu i częściowo ekonomii, tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej. Przyjęte w pracy podejście jest próbą spojrzenia na marketing „z zewnątrz” – z perspektywy współczesnych modeli przewagi konkurencyjnej, w szczególności modelu opartego na zasobach i kompetencjach oraz relacjach wiążących przedsiębiorstwo z jego partnerami w systemie lub sieci wartości.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%