Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów

Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów

Opis tytułu

Monografia jest poświęcona inteligencji strategicznej jako pewnemu zjawisku obecnemu w różnych nurtach zarządzania strategicznego, a od jakiegoś czasu także w sferze badań miejskich i regionalnych. Zawarte w niej rozważania skupiają się wokół konceptualizacji inteligencji strategicznej, rozwoju regionalnego i inteligentnych specjalizacji oraz potencjałów rozwojowych miast i regionów miejskich. Prezentowana monografia poprzez koncept inteligencji strategicznej daje szansę na otwarcie i rozwinięcie nowego pola badawczego na gruncie zarządzania rozwojem miejskim i regionalnym.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%