Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym

Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym

Opis tytułu

Celem niniejszej monografii jest identyfikacja różnych typów innowacji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, w organizacjach, na wybranych rynkach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem podstaw funkcjonowania współczesnej gospodarki cyfrowej, do której nawiązuje większość innowacji zarówno produktowych, jak i procesowych. Do wiodących metod badawczych wykorzystanych w opracowaniu należą analiza i krytyka piśmiennictwa, sondaż diagnostycznych, analiza i konstrukcja logiczna, a także analiza przypadków. Monografia powstała w oparciu o bogatą, aktualną literaturę przedmiotu, dane statystyczne z krajowych i światowych baz oraz wyniki badań empirycznych.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%