Opis tytułu

Prezentowana praca dotyczy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Jej celem jest analiza i ocena zróżnicowanych instrumentów finansowych, głównie z zakresu zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych krajach unijnych. W pracy dominuje podejście porównawcze, analizą w szczególności objęto dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i subwencje dla tych jednostek oraz zwrotne źródła finansowania ich zadań. Wejście Polski do Unii Europejskiej stwarza możliwości sięgania po środki pomocowe, stąd w identyfikacji i ocenie źródeł zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego istotne miejsce zajmuje problematyka wsparcia unijnego. Zespół autorski w etapie badawczym dokonał uszczegółowienia dotyczącego rozwiązań polskich, podjął analizę instrumentarium finansowego funkcjonującego w praktyce, poszukując jego zależności przyczynowo-skutkowych z procesem integracji europejskiej. Rozważania dotyczą wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w niektórych fragmentach problematykę skonkretyzowano dla wybranych krajów.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%