Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku

Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku

Opis tytułu

Celem monografii jest zaprezentowanie postrzegania problemu bogactwa i ubóstwa, a także jego rozwiązania przez przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku, w tym: socjalizmu naukowego, katolickiej nauki społecznej oraz historyzmu niemieckiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz demograficznych. Przyjęta w pracy metodyka badań opiera się przede wszystkim na studiach literaturowych, na ich właściwej interpretacji i ocenie. Podstawową metodą badawczą jest metoda opisowa uzupełniona metodą analizy porównawczej oraz analizy materiałów źródłowych i statystycznych.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%