Opis tytułu

Skuteczny Trening Sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje to książka o sprzedaży dla ludzi sprzedaży i nie tylko. Wśród przewag konkurencyjnych na współczesnym wolnym rynku autor zidentyfikował takie przewagi kompetencyjne, które obalają mity dotyczącego nauki - jak to nazywa - profesji sprzedaży.

Dziś umiejętności sprzedaży wykorzystujemy w niezliczonej liczbie profesji - od sprzedaży pomysłu w pracy wymagającemu szefowi, przez zawodową sprzedaż ubezpieczenia w jakże wymagającym zawodzie agenta ubezpieczeniowego, po sprzedaż nowej strategii przez menedżera zespołowi ekspertów. Dlatego też autor przedstawia pogłębiony opis wieloletnich doświadczeń własnych wraz z przeglądem literatury przedmiotu, efektami własnych badań oraz innych badań z rynku. W książce możemy znaleźć perspektywę autora – doktora nauk ekonomicznych, a jednocześnie wieloletniego praktyka - właściciela Instytutu zajmującego się doradztwem w obszarze wydajności działów sprzedaży i działów operacyjnych, menedżera odpowiedzialnego w kilku korporacjach za dział szkoleń i rozwoju sprzedaży, trenera biznesu, coach'a i wykładowcę na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży.

Czytelnicy znajdą wnikliwy opis 8 przewag kompetencyjnych, które układają się w obraz ról profesjonalnego sprzedawcy, menedżera sprzedaży oraz trenera sprzedaży. Tę książkę czyta się jak powieść edukacyjną, bardzo praktyczną dla pracujących w sprzedaży. Tym, którzy nie pracują w sprzedaży, pozwala poznać ten świat, który każdego dnia napędza gospodarkę. Wszyscy jesteśmy klientami różnych sprzedawców. Ważne, by byli to ludzie kompetentnie doradzający nam jako klientom – o tym właśnie jest ta książka.

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Przewagi kompetencyjne na start, czyli kogo,
czego możemy nauczyć w sprzedaży,
a może inspirować... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Przewagi kompetencyjne na metę, czyli jednak
standardy dydaktyczne w biznesie i nie tylko 47

Standard w modelu DUON, czyli jednak
od początku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Standard w rozkładzie normalnym Gaussa
i co z tym uczeniem zawodu . . . . . . . . . . . . . . . 67

Przewaga kompetencyjna I: przygotowanie
do procesu sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Przewaga kompetencyjna II: aspiracyjne
porozumiewanie się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Przewaga kompetencyjna III: selektywne
kierowanie uwagi własnej i poznawczy
rozwój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Przewaga kompetencyjna IV: Sprzedawca,
Menedżer Sprzedaży i Trener Sprzedaży
a naturalne predyspozycje . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Przewaga kompetencyjna V: budowanie
ekostrategii i ekokariery . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Przewaga kompetencyjna VI: trening
inteligencji społecznej w sprzedaży . . . . . . . . 173

Przewaga kompetencyjna VII: wprost pasja
w tym, co robisz skierowana do Klienta . . . 189
Przewaga kompetencyjna VIII: selfcoaching,
czyli trening samego siebie . . . . . . . . . . . . . . . 199

Podsumowanie, czyli czy istnieje zamykanie
procesu uczenia w sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . 215

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%