Opis tytułu

Ostatnie stulecia przyniosły stosowane na wielką skalę metody ujarzmiania narodów i grup etnicznych w krajach totalitarnych, rządów dyktatorskich, których narzędziem były różnie nazywane obozy, służą-ce odizolowaniu, eksploatowaniu i zagładzie niebezpiecznych osób bądź całych grup. Istniały i nadal istnieją one niemal na wszystkich kontynentach, budząc strach i troskę organizacji humanitarnych oraz interdyscyplinarnego grona badaczy. W czasach walki o prawa czło-wieka badania nad nimi wciąż budzą zainteresowanie i naukową re-fleksję. [ze wstępu]

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%