Opis tytułu

Odmienne, a niekiedy kontrastowe warunki życia dzieci w rodzinie widoczne są w rzeczywistości społecznej. Oznacza to, że nie każde dziecko doświadcza w rodzinie pozytywnych sytuacji życiowych, które korzystnie wpływają na proces jego rozwoju, kształtując hierarchię wartości, stosunek do samego siebie i otaczającej rzeczywistości. Niedogodne warunki dorastania dzieci widoczne są w rodzinach dysfunkcyjnych. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju wszystkim uczniom może odbywać się poprzez rzetelne realizowanie wytyczonych celów i zadań szkoły. Koncentrują się one na podstawowych obszarach pracy szkoły: dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kompensacyjnej. Monografia zakłada poznanie warunków pracy szkoły, organizowanych z myślą o uczniach z rodzin dysfunkcyjnych, które mogą wywierać pozytywny wpływ na pomyślny ich rozwój i szanse życiowe.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%