Opis tytułu

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży to jedno z bardziej istotnych zagrożeń współczesnego społeczeństwa. Rosnąca liczba przejawów demoralizacji i niska efektywność oddziaływań wychowawczych świadczą w sposób jednoznaczny o tym, iż pomimo zmian, jakie zachodzą w systemie resocjalizacji nieletnich, system ten nadal nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. W przeświadczeniu autorów publikacji tylko oddziaływania oparte na profilaktyce oraz wysokich stan-dardach organizacyjnych (infrastrukturalnych i opiekuńczo-wychowawczych), a także zmiany metodyczno-programowe, wynikające z realizacji założeń twórczej pedagogiki resocjalizacyjnej, mogą przyczynić się do zmniejszenia stopnia zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%