Opis tytułu

„Praca Justyny Kijonki porusza niezwykle ważny poznawczo i doniosły politycznie, społecznie i kulturowo problem, jakim jest tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Stanowi nowatorską i interesującą próbę ukazania historycznych i współczesnych uwarunkowań wpływających na tożsamość Górnoślązaków. W polskiej literaturze socjologicznej brak było dotychczas tego typu monografii, która oparta byłaby na tak szeroko zakrojonych badaniach socjologicznych.”

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Saksona

Spis treści

Wstęp 7

1. Tożsamość jako przedmiot badań
socjologicznych 21
Tożsamość indywidualna a tożsamość zbiorowa 22
Tożsamość narodowa i etniczna 24
Tożsamość kulturowa i regionalna 28
Socjologia wobec pamięci 31
Regionalizm a tożsamość 40
Koncepcja narodu jako wspólnoty wyobrażonej
Benedicta Andersona 44
Grupa etniczna jako wspólnota wyobrażona w koncepcji
Józefa Obrębskiego 58
Wybrane studia nad śląską tożsamością 64
Podsumowanie 80

2. Konteksty historyczno-polityczne
śląskiej tożsamości 81
Powstania śląskie i autonomia województwa śląskiego 82
Z dziejów śląskiego separatyzmu 86
Zbiorowe losy i piętna śląskiej historii 89
Górnośląskie „exodusy” 98
Śląski regionalizm i jego główni aktorzy 102
Podsumowanie 125

3. Konteksty społeczno-obyczajowe
śląskiej tożsamości 127
Rodzina śląska i związki rodzinno-sąsiedzkie 129
Renesans gwary 136
Kuchnia śląska, stół i śląskie biesiady 149
Krajobraz: identyfikacje i nostalgie 154
Śląsk i śląskość w mediach 157
Podsumowanie 164

4. Górnoślązacy 166
Spisowe kontrowersje 167
Motywy zadeklarowania narodowości śląskiej 171
Od mniejszości niemieckiej do narodowości śląskiej 236
Podsumowanie 244

5. Ślązacy Roku. Twarze i głosy Śląska 246
Konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku” 247
Śląsk – jego miejsce w życiorysie 252
Gwara śląska 255
Wizerunek Górnego Śląska 261
Śląskie drogi życiowe 267
Śląskie zwyczaje i kuchnia 276
Pamiątki rodzinne i pamięć 282
Śląska kultura 286
Narodowość śląska i spis powszechny 291
Przyszłość Śląska 299
Podsumowanie 302

6. Rozmowy o śląskiej tożsamości 304
Znaczenie Śląska dla tożsamości 305
Być Ślązakiem – co to dziś znaczy? 310
Śląsk – a życie i kariera zawodowa 323
Gwara jako składnik tożsamości 334
Wizerunek Śląska i śląskie stereotypy 347
Pamięć rodzinna i przekaz międzypokoleniowy 367
Śląsk w kulturze 388
Dyskusja o śląskiej opcji narodowej 401
Dylematy przyszłości regionu 429

Podsumowanie 436

Zakończenie 439

Spis map (płyta CD) 451

Bibliografia 452

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%