Opis tytułu

Tom ukazuje bogactwo i skomplikowanie przemian w zakresie nowożytnej i współczesnej kultury intelektualnej, w szczególności przemiany, które ujawniły się w ówczesnej filozofii wobec powstania „naukowego” przyrodoznawstwa. Równocześnie wskazuje uwarunkowania i implikacje światopoglądowe uwidaczniające się w rozwoju filozofii i science, które bynajmniej nie usuwały religii z nowożytnej kultury intelektualnej. Kreśląc sylwetki intelektualne czołowych myślicieli nowożytnych, takich jak R. Descartes, B. Pascal, J. Locke, É. Condillac czy J. Le Rond d’Alembert, ukazuje także standardy intelektualne nowożytności, właściwe choćby ówczesnemu szkolnictwu, które tylko w części, a z pewnością powoli asymilowało ich poglądy. W historię kultury europejskiej wpisują się omawiane w tomie dokonania myślicieli polskich, począwszy od H. Kołłątaja i S. Staszica, przez A. Cieszkowskiego do filozofów kształtujących kulturę filozoficzną właściwą zwłaszcza filozofii uprawianej na KUL. Zaprezentowane są dokonania założyciela KUL, I. Radziszewskiego oraz twórców Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej – S. Swieżawskiego i M.A. Krąpca, uprawiających filozofię, która w czasach dominacji „naukowego” materializmu i ateizmu broniła wolności intelektualnej, otwierając się na autentyczną mądrość wzbogacaną wiarą chrześcijańską.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%