Opis tytułu

Medytacja jest zagadnieniem starym jak świat, nie ma bowiem człowieka, który nie byłby zdolny do medytacji. Człowiek „jako istota rozumna (homo sapiens) z natury zdolny jest do medytacji (homo meditans)”. Nie każdy jednak ma tego świadomość bądź jest zainteresowany korzystaniem ze swoich naturalnych, medytacyjnych predyspozycji. Ci zaś, którzy decydują się wejść na ścieżkę medytacji, rychło muszą przyjąć do wiadomości, iż bywa ona stroma i wymagającą wielorakiego trudu i samozaparcia. Nie zawsze tak jednak bywało. Zdaniem mistrzów duchowości – przywołujących rajską kondycję człowieka w ogrodzie Eden – medytowanie stanowiło wówczas jego stałą, spontaniczną, niepowiązaną z żadnym mozołem dyspozycję: Raj, który istniał przed popełnieniem pierwszego grzechu, a o którym mówią pierwsze karty Pisma Świętego, polegał między innymi na tym, że w pełni żywa i całkowicie rozwinięta medytacja przychodziła człowiekowi w sposób łatwy i ciągły, stanowiąc przez to jego normalny i oczywisty stan. Otóż pierwszy grzech dotkliwie osłabił zdolności człowieka do medytacji. Wskutek tego musi on dopiero specjalnie się ku niej wznieść i oznacza ona dla niego mozolny wysiłek, pozostaje przeważnie […] stanem wyjątkowym i z trudem tylko przybiera kształt postawy przenikającej całe życie. [ Ze wstępu ]

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%