Opis tytułu

Organizacja imprez sportowych nie może ograniczać się jedynie do należytego przygotowania obiektów sportowych, hoteli oraz potrzebnej infrastruktury. Piękne obiekty sportowe, wygodne połączenia drogowe, kolejowe czy lotnicze, zaplecze hotelowo-gastronomiczne są widocznym znakiem przygotowań do każdej imprezy sportowej. Nie można jednak tracić z uwagi faktu, że tego typu przedsięwzięcia niosą ze sobą konieczność takiego ukształtowania przepisów prawa, które nie tylko pozwolą na szybką i trafną reakcję karną na czyny zabronione popełnione podczas takich imprez, ale które przede wszystkim będą zapobiegały wszelkim incydentom w czasie zawodów sportowych. Organizowane przez Polskę i U krainę Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 dały asumpt polskiemu ustawodawcy do wprowadzenia szeregu zmian w prawie karnym, które miały na celu właśnie zapobieganie i zwalczanie wszelkich zachowań godzących w bezpieczeństwo imprez sportowych. Zmiany w prawie zmierzały m.in. do podniesienia bezpieczeństwa na stadionach, zwalczania chuligaństwa stadionowego czy przyśpieszenia postępowania karnego wobec sprawców przemocy stadionowej. W związku z przygotowaniami legislacyjnymi do EURO 2012 pojawiła się nie tyle potrzeba, co wręcz konieczność zorganizowania konferencji naukowej poświęconej problematyce prawnokarnej ochrony imprez sportowych. W dniu 16 kwietnia 2012 r. Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli przy współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury zorganizowała konferencję naukową na temat „Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012”. Liczba prelegentów tej konferencji, jak również liczba oraz różnorodność przedstawionych zagadnień związanych z prawnokarną ochroną imprez sportowych pokazuje nie tylko skalę dokonanych zmian, ale także potrzebę dalszej pracy ustawodawcy celem udoskonalenia obecnych rozwiązań.

Spis treści

Spis treści książki zobacz za darmo w aplikacji!

Wybierz pakiet
dopasowany do swoich potrzeb.

Dzielny uczeń

20 stron
4.99 PLN
0,25 za stronę
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANY

Wzorowy student

100 stron
19.99 PLN
0,25pln za stronę 0.20pln za stronę -20%

Przyszły noblista

500 stron
49.99 PLN
0.25pln za stronę 0.10pln za stronę -60%